Ովքե՞ր քաղաքային, մերձքաղաքային և միջքաղաքային տրանսպորտով անվճար երթևեկելու իրավունք ունեն

496

Կառավարության դեռևս 1997 թվականի հուլիսի 8-ի N 251 որոշմամբ սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքային, մերձքաղաքային և միջքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտի բոլոր տեսակներով` անկախ սեփականության ձևից (բացի տաքսուց), առանձին խմբերի քաղաքացիների երթևեկության արտոնությունների ցանկը։

Նշված անձիք անվճար երթևեկելու իրավունք ունեն։

Հայաստանի Հանրապետությունում օդային ուղևորատար տրանսպորտով առանձին խմբերի քաղաքացիների երթևեկության արտոնությունների ցանկը․