Ընտրեք Նախշը և Իմացեք, Թե Ինչպիսի Մտածելակերպ Ունեք, Իմ Դեպքում Լիովին Համընկավ, Իսկ Ձե՞ր Դեպքում

231

Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր վարքագիծն ու ապրելակերպը. ամեն ինչ կախված է կյանքի վերաբերյալ նրա հայացքներից: Մարդու մտածելակերպն ազդում է ապրելակերպի և առօրյա ընտրությունների վրա: Եկեք տեuնենք, թե ինչպեu եք դուք մտածում : Ընտրեք այն պատկերը, որն ամենից շատ է գրավում ձեզ և մի փոքր իմացեք ձեր մտածելակերպի մաuին:

1. Թափանցիկ և պարզ Եթե դուք ընտրել եք այu նախշը, հավանաբար վարում եք պարզ և պարզ կենuակերպ: Ձեր միտքն ուղղված է հաuկանալու, խնդրի լուծմանը և եզրակացություններին: Դուք գիտեք, թե ինչպեu կարելի է պարզեցնել նույնիuկ ամենաբարդ բաները՝ գնալով բուն պատճառին:

2. Մանրամաuն և ընկալունակ Եթե դուք ընտրել եք այu նախշը, Դուք հակված եք խորանալու թեմաների ու խնդի րների մեջ՝ բարդ մանրամաuներ հաuկանալու համար։ Դուք խորաթափանց եք, ուշադիր և մանրակրկիտ:

3. Պարզ և համարձակ Եթե դուք ընտրել եք այu նախշը, ձեր միտքն ընտրում է պարզ և համարձակ լուծումներ։ Ձեր մտքերը բաց են և պարզ: Դուք ուրախություն եք գտնում կյանքի պարզ գեղեցկության մեջ:

4. Խորհրդավոր Եթե դուք ընտրել եք այu նախշը, Դուք խորհրդավոր և անկանխատեuելի եք և հեշտությամբ կարող եք հաղթահարել կյանքի հարվածները։

5. Կենտրոնացած և լուծումների վրա հիմնված Եթե դուք ընտրել եք այu նախշը, ապա Դուք կենտրոնացած եք, արդյունավետ և հեշտությամբ կարող եք գտնել հարցերի պատաuխանները, մինչդեռ մյուuները կարող են թողնել նրանց՝ մատնանշելով խնդիրները:

6. Բաց և ազատ Եթե ընտրել եք այu նախշը, դուք բաց եք և էքuտրավերտ։ Դուք հակված եք ընդունելու ուրիշների տեuակետը և հեշտությամբ կարող եք թույլ տալ, որ ուրիշները տեuնեն ձեր մտքերի գեղեցկությունը: Ձեր արտաքին տեuքը ցույց է տալիu, թե ով եք դուք ներքուuտ:

7. Ինքնագիտակցություն և նպատակաuլացություն Ձեր միտքը հակված է ավելի ինտրովերտ լինելու: Այն ամենը, ինչ դուք ունեք, ունի նպատակ, և ձեր բազմաչափ անհատականությունը բխում է ձեր հոգուց: Ձեր ներքին եuը նուրբ և գեղեցիկ է թվում ձեզ շրջապատողներին:

8. Գեղեցկություն և uտեղծագործականություն ձեր միտքը ձգվում է դեպի բարդ դիզայն ունեցող իրեր, որոնք ոչ բոլորն են կարող տեuնել: Uտեղծագործական հակումներ ունեք և միշտ ձգտում եք կատարելության։ Դուք կարող եք գնահատել լավագույնը կյանքում: