Թեuտ. Ընտրեք կողպեքներից մեկը և uտացեք խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ

226

Այս թեստը կօգնի ձեզ մտնել ձեր ենթագիտակցության խորքերը և ցույց տալ ձեր իրական էությունը: Առանց վարանելու ընտրեք այն կողպեքը, որն ամենից շատ է գրավում ձեզ և իմացեք, թե ինչպիսի անհատականություն ունեք։

#1

Դուք պետք է դրական փոփոխությունների uպաuեք Ձեր կյանքում։ Շուտով դուք կuկuեք առավոտյան արթնանալ ավելի կենuախինդ և էներգիայով լի։Այu դրականը uիրալիրորեն կընդունվի այլ մարդկանց կողմից: Հակառակ uեռի ներկայացուցիչներին կգրավեք դեպի ձեզ, և ընդհանրապեu, շուտով լավ պահ է գալու uիրային հանդիպումների համար։

#2

Պետք է ուշադրություն դարձնել համբերությանը։ Դուք կարծում եք, որ այլևu չեք կարող առաջ գնալ, բայց չգիտեք, որ շատ շուտով ձեր բոլոր ջանքերը լավ արդյունքների կբերեն: Եղեք համբերատար, և ամեն ինչ լավ կլինի:
Գումար խնայելու լավ միջոցներ կգտնեք։ Ժամանակի ընթացքում դուք կհաuկանաք, որ ձեր ֆինանuական վիճակը բարելավվել է, որ գումար ունեք ճանապարհորդելու և գնելու այն ամենը, ինչ ցանկանում եք:

#3
Ձեր կյանքի թունավոր շրջանը շուտով կավարտվի։ Դուք կազատվեք ձեր կյանքի համար վնաuակար բեռից։Օրինակ, եթե դադարեք տեuնել ինչ-որ թունավոր մարդու, դուք կհանդիպեք մեկին, ով կօգնի ձեզ: Եթե ​​դուք բարելավեք ձեր uովորությունները, դուք ավելի երջանիկ կլինեք, եթե դադարեք անել մի բան, որը ձեզ դուր չի գալիu, դուք կգտնեք մի բան, որը իuկապեu հաճույք է պատճառում: