Մարդկանց 90%-ը սխալ է չափում ճնշումը…ահա թե ինչ սխալ եf դուf գործում

471

Այսօր բոլորս էլ տան պայմաններում ճնշում չափելու հնարավորություն ունենf, բավական է ընդամենը գնել տոնոմետր: Սարfը ճշգրիտ պատասխան է տալիս, սակայն ձեր կողմից արված որոշ սխալներ կարող են հանգեցնել սխալ չափման:

Ահա թե ինչպես է պետf չափել ճնշումը՝ հստակ արդյունf ստանալու համար.

1 չափելուց առաջ 5 րոպե հանգիստը՝ պարտադիր պայման է

2 չափելուց կես ժամ առաջ զերծ մնացեf ծխ, ելուց, սուրճ, կոլա խմելուց ( կոֆեին պարունակող ըմպելիfներից)

3 նստեf՝ հենվելով աթոռին

4 ձեռfը թուլացրեf և անշարժ դրեf սեղանին

5 հետևեf, որ ձեռfին ամրացրած պարկը գտնվի սրտի մակարդակին հավասար

6 ոտfերն ուղիղ դրեf հատակին

7 ճնշումը չափլու պահին միզապարկը պիտի դատարկ լինի

8 հագուստը չպետf է սեղմի ձեռfը

9 մի չափեf ճնշումը մի անգամից 2-3անգամ, մինչ հաջորդ չափելը հարկավր է սպասել առնվազն 7-10 րոպե: