Մեր զինվորները գերեվարել են ազերի ասկյարի (տեսանյութ)

431