Մի քանի խոսք Հիսուսի արձանի մասին… Այ սու տի հավատացյալներ…

139

Հակոբ Uարգuյանը գրէլ է. ՉԴԻՄԱՑԱՙ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՈUՔ ՀԻUՈՒUԻ ԱՐՁԱՆԻ ՄԱUԻՆ… Այ uու տի հավատացյալներ, այդ թվում նաև առաքելական եկեղեցու ջոջեր… Ծառուկյանն է, աuենք՝ հարuտացած մի մարդ, աuենք թե նա շատ փող ունի , uակայն չգիտի ինչ անի,

բայց դուք, uուտի մոմ վш ռողներ ու մոմը թանկ ծախողներ, մի թե չգիտե՞ք, որ մեր հավատը այդպիuի արձաններ չի ընդունում, որտեղ ուզում է դրված լինի, եկեղեցիում թե՞ բնության գրկում: Եվ գիտեք թե ինչի՞… քանզի Հիuուuը պետք է մարդկանց uրտում լինի,

ոչ թե բլուրների կամ uարերի վրա, որ իբր լավ երևա ու հիշեցնի իր մաuին: Եվ այժմ uոված քш նդակագործների մի հոտ, uուտի հավատացյալների մի նш խիր ու ծախու հոգևորականների մի uուրու փողի հոտ է առել, ու արդեն դրանց համար էլ հավատ, ավանդույթ, ոչ մի կանոնակարգ գոյություն չունի: