Լույuը Բացվելիu՝ Ողորմությունդ Էլ Ծագիր Ինձ Վրա, Եվ Արևի Հետ՝ Քո Արդարության Արեգակը Թող Մտնի Uիրտu․ Առավոտյան Աղոթք

805

Լույսը բացվելիս՝ ողորմությունդ էլ ծագիր ինձ վրա, Եվ արևի հետ՝ քո արդարության արեգակը թող մտնի սիրտս նեղ.

Փառքիդ ճառագայթը մտքիս խորհրդարանում թող ջահավորվի.

Եվ խաչակնքումը խաչիդ՝ մարմնիս և հոգուս մեջ թող տարածվի՜ համասփյուռ:Քեզ եմ հանձնում այսօր քո հորինած տաղավարը՝ Այնտեղ բնակվող պահապան հոգուս հետ միասին.

Զի դու ես Աստված անքնին, Ամենակարողդ ամենքի համար և ամեն բանում բովանդակապես, Օրհնյա՜լ հավիտյանս. ամեն:

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, հատված Աղոթագրքից, Բան ՁԴ.Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո. Եղիցին կամք Քո. որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ տու՛ր մեզ այսօր. Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց:Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէն: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն: