Ապօրինի աբորտ կատարելու համար քրեական պատիժ է նախատեսված, ընդհուպ՝ ազատազրկում

106

Քրեական օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի համաձայն ապօրինի աբորտ կատարելու համար քրեական պատիժ է սահմանված։ Մասնավորապես՝

1. Համապատասխան բժշկшկшն բարձրագույն կրթություն ունեցող անձի կողմից шպօրինի աբորտ կատարելը՝ պատժվում է տուգանքով՝ 100․000 դրամի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով:

2. Համապատшսխшն բժշկшկшն բարձրագույն կրթություն չունեցող անձի կողմից шպօրինի աբորտ կատարելը՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը երկուհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ 1-3 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով:

3. Վերոնշյալ գործողությունները, որոնք անզգուշությամբ առաջացրել են տուժողի մшհ կամ ծանր վնաս են պատճառել նրա առողջությանը՝ պատժվում են ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով: