«Ամեն մի դժվարություն ընդունեք այն վստահությամբ, որ ձեզ իմաստություն ու զորություն կտրվի՝ այն հաղթահարելու». Աստծո Ամենօրյա Խոսքը

146

Ամենօրյա պատգամներ

ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրիլի 21

Խոստացել եմ, ձեր ապրած ամեն օրվա համար անհրաժեշտ զորությունը կտրվի ձեզ: Մ՛ի վախեցեք:

Ամեն մի դժվարություն ընդունեք այն վստահությամբ, որ ձեզ իմաստություն ու զորություն կտրվի՝ այն հաղթահարելու:

Պահանջեցեք: Վստահ եղեք, որ կկատարեմ Իմ այս խոստումը: Ամեն մի գործ, որ Ես տալիս եմ կատարելու Իմ զավակներից մեկին, Հավիտենական Իրականության մեջ արդեն կա հատկացված այն ամենը, որ անհրաժեշտ է այդ Գործն իրականացնելու համար:

Այսքանից հետո էլ ինչո՞ւ վախենալ, ինչո՞ւ տարակուսել:

Աստծո կանչը

Ամենօրյա պատգամներ