Սերտ կապերի մեջ լինելnւվ իրենց նախկի տերերի հետ վանեցյանը, օսիպյանը և տnնnյանը ժամանակ շահեցին, nր …

732

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Ժողովրդի պահ անջն է երկրում հաստատել իրավունքի և օրենքի գեր ակայություն, որը ցա վոք, ամբողջությամբ դեռ լուծված չէ։ Իսկ դրա հիմնական պատճառը երեք ու ժային կառույցների նախարարներն էին, որոնք խրամ ատավորվելով իշխանության մեջ, իրենց սև գործն արեցին և հեռացան անպ ատիժ ։ Դեռ

ավելին, նրանք նույնիսկ գեներալի կոչումներ ստացան։ Պետք էր բավարվել ոչ միայն այս 3 նախարարների հեռացումով, այլև նրանց նկատմամբ պետք էր քր եական գործեր հար ուցվեին և ձերբակ ալվեին, իսկ դրա համար կային բավարար հիմքեր ։ Սերտ կապերի մեջ լինելուվ իրենց նախկին տերերի հետ, նրանք ժամանակ շահեցին, որ մաֆ իայի կլ անը վերադասավորվի։ Եթե նրանք՝ դավիթ տոնոյանը, արթուր վանեցյանն ու օսիպյանը

ժամանակին պատ ժվեին, այսօր Հայաստանում լրիվ այլ իրավիճակ կլիներ։ Չնայած հիմա էլ ուշ չէ… Վերջում, ժողուվուրդ ջան կարծես 2 նախարարությունները իրենց տեղում են, բացառությամբ ՊՆ֊ի, որի խոսքը և գործը իրար հակ ասում են։ Ավելին ասեմ,մա ֆիայի կլա նին մտերիմ կադրերը դեռ բանակում ծա ռայում են, հատկապես սեռժի բոլոր ժամանակների քարտողարուհի՝ սաթիկի մտերիմները։ Հետևությունները թողնում եմ Ձեզ։ Առայժմ այսքանը։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։