Խաչատուր Սուքիասյանը մեծ-մեծ խոսում է, թող 15 հատ տրակտոր-էքսկավատոր առնի և տա բանակին

138

Խաչատուր Սուքիասյանը մեծ-մեծ խոսում է, թող 15 հատ տրակտոր-էքսկավատոր առնի և տա բանակին

Խաչատուր Սուքիասյանը մեծ-մեծ խոսում է, թող 15 հատ տրակտոր-էքսկավատոր առնի և տա բանակին