Որքա՞ն կտուգանվեք՝ ձեր քվեաթերթիկը լուսանկարելու համար

324

Քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածով սահմանվում են քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու համար նախատեսված պատիժները։

1. Քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու նպատակով ընտրողին քվեարկության արդյունքը հայտնելուն հարկադրելը, քվեարկության արդյունքը բացահայտելու նպատակով քվեարկած քվեաթերթիկը ստուգելը, քվեարկության խցիկ (սենյակ) մուտք գործելը, ինչպես նաև քվեարկության գաղտնիությունն այլ կերպ խախտելը՝ պատժվում է տուգանքով` 500.000 – 700.000 դրամի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 2-5 տարի ժամկետով:

2. Քվեարկողի կողմից բաց` երրորդ անձանց (բացառությամբ քվեարկողին օգնող անձի) համար քվեարկության արդյունքը տեսանելի ձևով քվեարկելը, ինչպես նաև շահադիտական նպատակով քվեարկության գաղտնիությունը քվեարկության արդյունքը բացահայտող փաստաթղթի լուսանկարահանմամբ կամ տեսաձայնագրմամբ ստացված տեղեկատվության հրապարակման միջոցով խախտելը`պատժվում է տուգանքով՝ 100.000 – 200.000 դրամի չափով: